Liity jäseneksi

Jäsenyyden saamisen edellytykset lyhyesti:

  • hakijan tulee olla arvopaperiyhtiö, jolla on lupa harjoittaa arvopaperiliiketoimintaa arvopaperimarkkinoista annetun lain (2007:528) 2 luvun 1 §:n kohdan 2 tai 3 mukaisesti, tai ulkomainen yritys, jolla on lupa harjoittaa kotimaassaan mainittua arvopaperiliiketoimintaa ja joka toimii viranomaisen tai muun asianmukaisen toimielimen luotettavassa valvonnassa kotimaassa.
  • hakijan sidotun oman pääoman pitää olla vähintään 730 000 euroa.
  • hakijalla pitää olla pörssin arvion mukaan pörssikaupankäynnin osallistumiseen ja sen jälkeiseen selvitykseen vaadittava riittävä tekninen ja hallinnollinen kapasiteetti.
  • hakijalla pitää olla työntekijöinä vähintään kaksi pörssin asettamat ehdot täyttävää meklaria.

 

Jäseneksi tulemiseen liittyvät sopimukset ja prosessit:

  • Jäsensopimus
  • Liittymissopimus
  • Sopimus automaattisesta toimeksiantojen välityksestä asianosaisille osapuolille
  • Viestintätavan ja toimittajan valinta
  • Kaupankäyntisovelluksen valinta


Säännöt jäsenille

 

Description of Pre-Trade Transparency Waivers
Member Rules 20180103
Cancellation guidelines ETP and equivalent instruments on Nordic MTF 20180103
Cancellation guidelines SP and equivalent instruments on NDX 20180103
Liquidity provider guidelines
Liquidity Provider Rules 20180103
Market maker rules 20180103
Market making strategy rules 20180103

Hakemusasiakirjat

Membership application
Agreement regarding participation in trading
Ansökan om godkännande och registrering av mäklare sept 2010
Member Account Setup Request
AML Check Spotlight