Vad är turbowarranter?

En turbowarrant är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, då kan du istället handla turbowarranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.

 

Hävstång

Hävstångseffekten möjliggörs av att när du handlar turbowarranter så krävs det en mindre kapitalinsats än om du skulle köpa det aktuella värdepappret direkt.

 

Hur fungerar turbowarranter?

En turbowarrant kan uppdelas i följande delar:

 

När kan turbowarranter vara ett bra investeringsalternativ?

Det finns flera anledningar att investera i turbowarranter. Man kan skydda en befintlig portfölj, säkra en valutaposition eller spekulera i en upp- eller nedgång i en tillgång.

Till skillnad mot vanliga warranter, påverkas turbowarranten marginellt av förändringar i den implicita volatiliteten. Den implicita volatiliteten uttrycker utfärdarens framtida förväntningar på rörelser i den underliggande tillgången.

Detta gör att många ser turbowarranten som ett utmärkt tradinginstrument då den i princip rör sig 1:1 (ett till ett) med den underliggande tillgången.

 

 

Vilken risk innebär handel med turbowarranter?

Handel med turbowarranter innebär en hög risk. Hävstångseffekten fungerar åt båda hållen och du kan förlora hela ditt investerade kapital, dock aldrig mer.

 

Hur handlar jag turbowarranter?

Turbowarranter kan du handla hos din bank eller mäklare.