Välkommen till NGM-börsen


NGM-börsen är en av Sveriges två auktoriserade börser med tillstånd från Finansinspektionen. Vi erbjuder notering och handel med värdepapper såsom aktier etp:er, strukturerade produkter och obligationer. Som börs är vi en naturlig mötesplats för aktörer som erbjuder värdepapper och investerare. Förutsättningen för en effektiv handel är ett driftsäkert, flexibelt och stabilt handelssystem. Det erbjuder vi också.

Vi grundades 1984 och har under åren hetat både Stockholm Börsinformation (SBI-listan) och IM Innovationsmarknaden. Sedan 2001 heter vi Nordic Growth Market (ofta kallat NGM-börsen eller NGM). Vi är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, en av Europas ledande börser inom flera segment, och har verksamhet i hela Norden (Sverige, Finland, Norge och Danmark).

Vår primära verksamhet är:

Notering av och handel med bolags aktier
Notering av och handel med värdepapper såsom etp:er, strukturerade produkter etc.

Börsen med dig i fokus

2003 var en milstolpe i vår historia. Då fick vi börstillstånd av Finansinspektionen vilket också innebar att börsmonopolet bröts. Nu hade vår grundares vision blivit verklighet: att erbjuda en börs med fokus på kunderna. Vi skulle utvecklas tillsammans med dem och snabbt anpassa oss till förändringar på marknaden. Samtidigt skulle vi skapa konkurrens. Med facit i hand har vår närvaro haft positiva effekter på marknaden; bolag som vill notera sig har två auktoriserade börser att välja mellan. Detsamma gäller banker, svenska som utländska, som vill notera värdepapper. Kunderna får bättre och bättre tjänster och har idag fått tusentals produkter att handla med.
Vårt historiska fokus på kundnytta och innovation är vårt mantra även idag. Det präglar vår organisation och vårt sätt att arbeta, varje dag. Det tänket har lett till att vi bland annat:

Är den enda börsen i världen som delar intäkter med våra noterade bolag för att stötta dem i deras utveckling
Har skräddarsytt våra börslistor utifrån bolags olika behov
Har etablerat marknadens enda tillväxtplattform för onoterade bolag
Erbjuder nordens största utbud av etp:er (börshandlade produkter)
Har byggt en specialanpassad och flexibel plattform för emittenter varifrån de når hela den nordiska marknaden
Har skapat ett av världens mest driftsäkra och flexibla handelssystem

Vårt nätverk

Som börs är vi en hub för många olika målgrupper och kontakter vilket ger oss ett brett nätverk, både i Sverige och internationellt. Det möjliggör att vi kan guida våra kunder rätt oavsett om det gäller corporate finance-rådgivare, juridiska frågor eller kontakter mellan emittenter, banker och market makers. Vårt breda nätverk är en av våra största styrkor. Det värnar vi om varje dag.