Välkommen till NGM-börsen


Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med tillstånd från svenska Finansinspektionen. Vi är ett helägt dotterbolag till tyska Boerse Stuttgart, en börs som liksom NGM alltid sätter privata investerares intressen främst. Vi tror på transparens och likabehandling och använder modern teknik för att  reducera byråkrati och onödiga kostnader.

Förutsättningen för en effektiv handel är ett driftsäkert, flexibelt och stabilt handelssystem. Det erbjuder vi givetvis också. Handelssystemet Elasticia används på marknader vi driver själva samt av externa kunder som exempelvis svenska Spotlight Stock Market och schweiziska BX Swiss.

Vid ingången av 2018 kan fler än 10 000 värdepapper handlas på NGMs marknader i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår ambition är att fortsätta utveckla den mest effektiva och kundvänliga börsen i Norden tillsammans med våra kunder.

 

Vår primära verksamhet är:

Notering av och handel med bolags aktier
Notering av och handel med värdepapper såsom etp:er, strukturerade produkter etc.

Börsen med dig i fokus

Vårt fokus på kundnytta och innovation driver utvecklingen framåt. Det präglar vår organisation och vårt sätt att arbeta. Det tänket har lett till att vi bland annat:

Är den enda börsen i världen som delar intäkter med våra noterade bolag för att stötta dem i deras utveckling
Har skräddarsytt våra börslistor utifrån bolags olika behov
Erbjuder nordens största utbud av etp:er (börshandlade produkter)
Har byggt en specialanpassad och flexibel plattform för emittenter varifrån de når hela den nordiska marknaden
Har skapat ett av världens mest driftsäkra och flexibla handelssystem

Vårt nätverk

Som börs är vi en hub för många olika målgrupper och kontakter vilket ger oss ett brett nätverk, både i Sverige och internationellt. Det möjliggör att vi kan guida våra kunder rätt oavsett om det gäller corporate finance-rådgivare, juridiska frågor eller kontakter mellan emittenter, banker och market makers. Vårt breda nätverk är en av våra största styrkor. Det värnar vi om varje dag.