Ledningen

Magdalena Hartman

VD sedan oktober 2019
Född 1975

Tommy Fransson

Vice VD
Född 1973

Cecilia Mårtensson

Ekonomichef, Personalchef, Riskhantering och Intern service
Född 1971

John Sjöberg

IT-chef
Född 1975

Markus Ramström

Marknadsövervakningchef
Född 1976

Olof Sundberg

Chefsjurist
Född 1982