ngm_listbyte ngm_listbyte

Inkludering och mångfald

Som börs har vi en viktig samhällsfunktion och vi har ett ansvar som arbetsgivare att bygga en organisation som levererar på våra mål. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering bidrar till innovation och tillväxt och är avgörande för att lyckas med vårt uppdrag som börs.
Inkludering och jämställdhet bidrar till en starkare organisation och ett bättre beslutsfattande. Vi tror helt enkelt att olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter bland våra medarbetare stärker vår kreativitet, problemlösningsförmåga och förståelse för kundernas behov.

Genom vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden får vi än bättre möjligheter att lyfta och aktivt arbeta mer med dessa viktiga frågor. Läs mer: https://diversitycharter.se/

LogoDCS-300dpi (5)

Vi är även samarbetspartner med Mitt Liv, Sveriges största mentorprogram för personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning som saknar jobb inom sitt kompetensområde. Läs mer: https://mittliv.com/se/

Mitt Liv Logo_blue_tagline_SWE-1