Styrelse och ledning

 

STYRELSEN
Dr. Michael Völter
Styrelseordförande

 • Född 1962
 • Styrelseordförande sedan 2015
 • CEO of Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.
Dragan Radanovic
Styrelseledamot

 • Född 1977
 • Styrelseledamot sedan 2017
 • Management Board of Boerse Stuttgart GmbH
 • Member of the Management Board of EUWAX AG
  Åsa Kjellander
Styrelseledamot

 • Född 1965
 • Styrelseledamot sedan 2017
 • Jurist, grundare/delägare Kjellander & Ramel AB, specialist värdepappers- och kapitalmarknadsjuridik
  Patrick Otterström
Styrelseledamot

 • Född 1966
 • Styrelseledamot sedan årsstämman 2018
 • Ekonom, Direktör Aurentor AB
LEDNINGSGRUPPEN
Magdalena Hartman
VD sedan oktober 2019

 • Född 1975
Tommy Fransson
Vice VD

 • Född 1973
Cecilia Mårtensson
Ekonomichef, Personalchef, Riskhantering och Intern service

 • Född 1971
John Sjöberg
IT-chef

 • Född 1975
ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Markus Ramström
Marknadsövervakningchef

 • Född 1976
Olof Sundberg
Chefsjurist

 • Född 1982