Kontakta oss

Nordic Growth Market NGM AB
info@ngm.se
Telefon: 08 566 390 00
Fax: 08 566 390 01

NDX
ndx@ngm.se
Telefon: 08 566 390 10
Fax: 08 566 390 01

Besöksadress:
Regeringsgatan 52
111 56 Stockholm

Postadress:
Nordic Growth Market NGM AB
Box 3312
103 66 Stockholm


Visa större karta

Marknadsövervakning
Marknadsövervakning
Telefon: 08 566 390 55
Fax: 08 566 390 01

Teknisk support (Elasticia)
Teknisk support
Telefon: 08 566 390 60
Fax: 08 566 390 01

Marknadsdata
Market Data

Dataskyddsombud
dpo@ngm.se

Klagomål*
Klagomål

* Med klagomål avses (i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2002:23) att någon framfört ett konkret missnöje med NGM:s tjänster eller produkter. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom inte heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur NGM skall agera i klagomålsärenden. NGM tar naturligtvis också gärna emot allmänna synpunkter och tips på hur vi kan förbättra vår verksamhet.