Bildarkiv

Bilderna på dessa sidor får användas kostnadsfritt av media. Bilderna får inte användas för kommersiella ändamål utan NGM:s tillstånd. För tillstånd kontakta NGM:s juridiska avdelning. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotyperna på något annat sätt.

<Magdalena Hartman VD NGM (jpg, 69 KB) MAGDALENA HARTMAN
VD NGM

Magdalena Hartman (jpg, 69 KB)

Tommy Fransson Vice VD NGM (jpg, 411 KB) TOMMY FRANSSON
Vice VD NGM

Tommy Fransson (jpg, 411 KB)

Magdalena Hartman VD NGM och Tommy Fransson Vice VD NGM (jpg, 438 KB) Magdalena Hartman och Tommy Fransson horisontell (jpg, 438 KB)
 Fotograf: Michael Steinberg