New board member of Nordic Growth Market

juni 15, 2018

At the annual general meeting of Nordic Growth Market NGM AB (NGM), held on June 13, 2018, Patrick Otterström was elected as a member of the board of directors in Nordic Growth Market. Read more here:

Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

april 13, 2018

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och …

Tectona Capital AB har godkänts för notering på Nordic MTF

april 5, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Tectona Capital AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 13 april 2018. Tectona Capital AB kommer att handlas under kortnamnet TCAB MTF B. Läs mer här:

Attana AB har godkänts för notering på Nordic MTF

februari 22, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Attana AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 7 mars 2018. Attana AB kommer att handlas under kortnamnet ATANA MTF. Läs mer här:

GoldBlue AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

februari 14, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt GoldBlue AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 21 februari 2018. GoldBlue AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet GOLDB MTF. Läs mer här:

Dr Sannas AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

januari 29, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Dr Sannas AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 2 februari 2018. Dr Sannas AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet SANNA MTF. Läs mer här:

Vontobel issues first bitcoin open end tracker on NGM Sweden

januari 16, 2018

Vontobel is the first issuer to offer an open end tracker certificate on bitcoin cryptocurrency on Swedish NGM Exchange. The tracker certificate enables investors to participate in the bitcoin price performance without buying and storing bitcoins digitally. In addition, the tracker makes bitcoin to a securitized financial instrument which can be traded simply and transparently …