QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

juni 12, 2019

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit eu AB (publ) ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit …

Fler kvinnor på börsen

maj 21, 2019

Vart tionde bolag på den svenska börsen har idag en kvinnlig vd. När det kommer till ledningsgrupper och styrelser är representationen 23% respektive 33%. Nu inleder NGM och Feminvest ett samarbete med förhoppningen att fler kvinnor ska få upp ögonen för en börsintroduktion. Läs mer här:

Orezone AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

april 15, 2019

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone AB (publ) fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Orezone AB:s …

NGM lists exchange traded product on Litecoin and XRP

april 4, 2019

At the end of this week XBT Provider will list exchange traded products with Litecoin and XRP as underlying assets at NGM. Litecoin will start trading as of April 4 and XRP as of April 5, 2019. Read more here:

SVS Securities Plc has been approved as a member at NGM

april 2, 2019

The Nordic Growth Market stock exchange is pleased to announce that SVS Securities Plc has been approved as a member at NGM. SVS is expected to participate in trading commencing April, 2019. Läs mer här:

Coeli Fastighet II AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic AIF

mars 28, 2019

Coeli Fastighet II AB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns möjlighet till värdeskapande och utveckling. Bolaget ska placera sina tillgångar i fastigheter i Sverige med inriktning på där det finns möjlighet att ändra detaljplanen och ta fram byggrätter för bostadsändamål, eller andra kommersiella fastigheter med bra …

Information om förändring av kortnamn för bolag på Nordic MTF

mars 12, 2019

#19-25 Information om förändring av kortnamn för bolag på Nordic MTF Aktier och andra aktierelaterade instrument som är noterade på Nordic MTF har ett kortnamn med ett MTF-suffix. Detta har sin bakgrund i att NGM-börsen 2007, i samband med införandet av MiFID, ville särskilja börsbolagen från den nya MTF-marknaden. I syfte att harmonisera kortnamnen på våra …