Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

oktober 19, 2018

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att TopRight Nordic AB (Bolaget), vars aktier sedan den 15 december 2017 är listade på Nordic MTF, har brutit mot NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om etthundratusen (100 …

Lumito AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

oktober 15, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF. Lumito AB:s (publ) teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF TO1. Läs mer här:

Vilhelmina Mineral AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

september 27, 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet. Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i …

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

september 4, 2018

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Sensori AB (Bolaget), vars aktier sedan den 21 januari 2016 är listade på Nordic MTF, har brutit mot NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om etthundratusen (100 000) …

CNI Nordic 5 AB har godkänts för notering på Nordic AIF

augusti 17, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt CNI Nordic 5 AB för notering på NGM Nordic AIF. Första handelsdag är fastställd till den 22 augusti 2018. CNI Nordic 5 AB kommer att handlas under kortnamnet CNI5 PREF P2. Läs mer här:

DNB Bank ASA has been approved as a member at NGM

juli 2, 2018

The Nordic Growth Market stock exchange is pleased to announce that DNB Bank ASA has been approved as a member at NGM. DNB is expected to participate in trading commencing July, 2018. Read more here:

New board member of Nordic Growth Market

juni 15, 2018

At the annual general meeting of Nordic Growth Market NGM AB (NGM), held on June 13, 2018, Patrick Otterström was elected as a member of the board of directors in Nordic Growth Market. Read more here:

Africa Resources AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

april 13, 2018

Africa Resources AB (publ) fokuserar på prospektering och utvinning av mineraler, främst diamanter i Afrika. Bolagets affärsidé är att med fokus på kostnadseffektivitet, ny teknik samt socialt ansvarstagande kommersialisera afrikanska råvarutillgångar i nära samarbete med lokala partners. Bolagets vision är att vara en aktiv och långsiktig aktör inom utvinning och handel med afrikanska råvaror och …