Winner of the Best
Exchange Award 2016

The NGM Stock Exchange observes a moment of silence

april 10, 2017

The NGM Stock Exchange observes a moment of silence on April 10, 2017 On Monday April 10 2017, the NGM Stock Exchange will observe a moment of silence from 12:00 p.m. until 12:01 p.m. (CEST), in remembrance of those who lost their lives during the terrorist attack that took place in Stockholm on April 7, …

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

mars 28, 2017

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Concent Holding AB (Concent), vars aktier sedan den 7 juli 2015 är listade på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om …

Archelon AB (publ) listas på NGM Nordic MTF

mars 27, 2017

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Archelon AB (publ) (”Archelon”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 10 april 2017. Läs mer här

Xavitech AB (publ) listas på NGM Nordic MTF

mars 27, 2017

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Xavitech AB (publ) (”Xavitech”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 29 mars 2017. Läs mer här

Samtrygg Group AB listas på NGM Nordic MTF

februari 28, 2017

Nordic Growth Market (NGM-börsen) har beslutat att lista Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”) på Nordic MTF. Första handelsdag är den 15 mars 2017. Läs mer här