Årsrapport Marknadsövervakning 2018

januari 9, 2019

Marknadsövervakningen vid NGM-börsen offentliggör härmed sin rapport rörande övervakningen under år 2018. I rapporten redogörs för Marknadsövervakningens aktiviteter i förhållande till de noterade bolagen, övriga emittenter av noterade finansiella instrument samt till aktörerna som deltar i handeln vid NGM-börsen. Läs mer här:

Adverty AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

november 26, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Adverty AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 29 november 2018. Adverty AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet ADVT MTF. Läs mer här:

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

oktober 19, 2018

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att TopRight Nordic AB (Bolaget), vars aktier sedan den 15 december 2017 är listade på Nordic MTF, har brutit mot NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om etthundratusen (100 …

Lumito AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

oktober 15, 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF. Lumito AB:s (publ) teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF TO1. Läs mer här:

Vilhelmina Mineral AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

september 27, 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet. Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i …

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

september 4, 2018

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att Sensori AB (Bolaget), vars aktier sedan den 21 januari 2016 är listade på Nordic MTF, har brutit mot NGM-börsens ”Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF”. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om etthundratusen (100 000) …