banner_se image012-1

Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med en långsiktig investeringshorisont som investerar i noterade och onoterade bolag. Vi är med och bygger framgångsrika svenska tillväxtföretag. På så sätt skapar vi verksamheter som gör skillnad och genererar god avkastning till våra aktieägare.