ngm_listbyte ngm_listbyte

BellPal AB

BellPal är ett caretech-bolag som kombinerar digitala tjänster med medicinsk expertis för att utveckla produkter, tjänster och digitala lösningar för primärt seniorer och omsorg. Verksamhetens huvudområde är en heltäckande plattform som sammanlänkar användaren med anhöriga och larmcentral. BellPal har en SaaS-baserad affärsmodell för sin plattform och fakturerar slutanvändarna en månatlig abonnemangskostnad för användandet av tjänsten. I abonnemanget ingår både hårdvara och mjukvara som ett paketpris. BellPal erbjuder även delar av BellPals plattform (Enabling Solutions), i form av löpande licens, baserat på volym och användningsområde.