Medclair Invest

Medclair Invest är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med världsledande expertis inom säker lustgashantering. Bolagets teknologi omfattar lösningar för mätning, uppsamling och destruktion av lustgas. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher såsom förlossningsavdelningar, vårdinrättningar för barn och tandvårdsanläggningar. Verksamhet innehas på global nivå.