Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med en långsiktig investeringshorisont som investerar i noterade och onoterade bolag. Vi är med och bygger framgångsrika svenska tillväxtföretag. På så sätt skapar vi verksamheter som gör skillnad och genererar god avkastning till våra aktieägare.

Read more about our companies

https://www.ngm.se/en/our-companies/ To all our companies