ngm_listbyte ngm_listbyte

WilLak AB

Willak levererar tjänster relaterat till byggsystem som berör utfackningsväggar, stålpelarsystem och brandisolering. Hustyperna består vanligtvis av flerbostadshus och bolagets tjänster används utav ett flertal ledande bolag inom byggbranschen. Utöver levereras tilläggstjänster i form av montage och tillverkningsritningar. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag