ngm_listbyte ngm_listbyte

Crown Energy AB

Crown Energy ska genom prospektering och förädling utveckla olje- och gasprojekt i underexploaterade områden, initialt inom Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser tills de är redo att överlåtas till en större aktör inom olje- och gasindustrin. Bolaget startades 2010 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag