banner_se image012-1
BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

Det nya testsystemet körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå testsystemet.

  Gateway #1 Gateway #2
Status Online Online
Elasticiaversion 2.0.0 2.0.0
Instrumentkälla
TBD TBD
NGM FIX Protocol 2.0.1 2.0.1
NGM FAST Templates 2.0.0 2.0.0
NGM Instrument Schema 2.1.0 2.1.0
     
DNS name    
IP-adress 194.103.132.54 194.103.132.61
Port Trading (Order Entry)
27200 27200
Port Market Data
27300 27300
Port Trading (FIX Classic)
27210 27210
Port Market Data (FIX Classic)
27310 27310
     
TargetCompID - Trading
BX BX
TargetCompID - Market Data 1
MD-1 MD-1
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionsschema Produktionsschema

 

Jämförelse med nuvarande användarmodell

XYZ ersätts av medlemmens kortkod. För medlemmar med flera trader groups läggs -2 till på CompID för den sekundära tradergroupen  (Tradergroup 1 = XYZ, Tradergroup2 = XYZ-2... och så vidare). Endast NGMs CompID skiljer sig och det är med dessa användaren väljer vilken/vilka sessioner de vill koppla upp sig till (det som idag kallas kanaler). I framtiden kommer vi börja använda enklare användarnamn istället för "XYZ-1-#####".

Current (Elasticia 1) user CompID NGM CompID Port New (Elasticia 2) user New CompID New NGM CompID Port
Order Entry
XYZ-1-##### XYZ-1 NGM 20200 XYZ-1-##### XYZ BX 27200
Market Data
PUB-1-##### PUB-1 NGM 20301 XYZ-1-##### XYZ MD-1 27300

 

Testschema

 

Automatisk matching av orders och quotes
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 10:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 – Var 10:e minut

  Limitordrar och quotes med en spread på 3.40-3.49, 34.0-34.9 och340-
  349 (inclusive) kommer matchas av en order (per ben) av NGM.
  Detta kommer generera en trade om orderboken är i trading state.

Automatisk cancellering av trades
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 20:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 - Var 20:e minut

  Trades med volym 330-339 (inclusive) och trades med volym 200,000-
  250,000 (inclusive) cancelleras.
Failtester

Schemalagt att köra varje Tisdag och Torsdag

 • 10:00 Order Entry gateway #1 startas om, kort downtime.
 • 10:10 Market Data gateway #1 startas om, 5 minuter downtime.
 • 10:13 Under omstart av MD #1, tas OE #2 ner och har en downtime på 15 minuter.
 • 10:40 När MD #1 och OE #2 är uppe igen startas MD #2 om.

Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

 

Dokumentation