BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

Det nya testsystemet körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå testsystemet.

  Gateway #1 Gateway #2
Status Online Online
Elasticiaversion 2.0.0 2.0.0
Instrumentkälla
TBD TBD
NGM FIX Protocol 2.0.0 2.0.0
NGM FAST Templates 2.0.0 2.0.0
NGM Instrument Schema 2.1.0 2.1.0
     
DNS name    
IP-adress 194.103.132.54 194.103.132.61
Port Trading (Order Entry)
27200 27200
Port Market Data
27300 27300
Port Trading (FIX Classic)
27210 27210
Port Market Data (FIX Classic)
27310 27310
     
TargetCompID - Trading
BX BX
TargetCompID - Market Data 1
MD-1 MD-1
TargetCompID - Market Data 2
MD-2 MD-2
     
SenderCompID TraderGroupID (ex. XYZ-1) TraderGroupID (ex. XYZ-1)
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionsschema Produktionsschema

 

 

Dokumentation