banner_se image012-1
BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

BX Swiss Elasticia 2.0 Testsystem

Det nya testsystemet körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå testsystemet.

  Gateway #1 Gateway #2
Status Online Online
Elasticiaversion 2.0.0 2.0.0
Instrumentkälla
TBD TBD
NGM FIX Protocol 2.0.1 2.0.1
NGM FAST Templates 2.0.0 2.0.0
NGM Instrument Schema 2.1.0 2.1.0
     
DNS name    
IP-adress 194.103.132.54 194.103.132.61
Port Trading (Order Entry)
27200 27200
Port Market Data
27300 27300
Port Trading (FIX Classic)
27210 27210
Port Market Data (FIX Classic)
27310 27310
     
TargetCompID - Trading
BX BX
TargetCompID - Market Data 1
MD-1 MD-1
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionsschema Produktionsschema

 

Jämförelse med nuvarande användarmodell

XYZ ersätts av medlemmens kortkod. För medlemmar med flera trader groups läggs -2 till på CompID för den sekundära tradergroupen  (Tradergroup 1 = XYZ, Tradergroup2 = XYZ-2... och så vidare). Endast NGMs CompID skiljer sig och det är med dessa användaren väljer vilken/vilka sessioner de vill koppla upp sig till (det som idag kallas kanaler). I framtiden kommer vi börja använda enklare användarnamn istället för "XYZ-1-#####".

Current (Elasticia 1) user CompID NGM CompID Port New (Elasticia 2) user New CompID New NGM CompID Port
Order Entry
XYZ-1-##### XYZ-1 NGM 20200 XYZ-1-##### XYZ BX 27200
Market Data
PUB-1-##### PUB-1 NGM 20301 XYZ-1-##### XYZ MD-1 27300

 

Dokumentation