Teknisk Dokumentation

FIX Protokoll och tillhörande dokument

NGMs FIX protokoll är huvudprotokollet för kommunikation med NGMs, Spotlights och BX Swiss marknader. FAST encoding används genomgående vilket innebär att traditionell ASCII-enkodning ("Tag=Value") inte stöds. Följande standardprotokoll används:

 

  • FIX 5.0 Service Pack 2 för meddelanden på applikationsnivå
  • FIXT 1.1 sessionsprotokoll
  • FAST 1.1 (FIX Adapted for STreaming) för encoding av FIX-meddelanden
  • FAST SCP 1.1 (Session Control Protocol), level 2 (hello, alert och reset-meddelanden) för att hantera FAST-sessioner.
  • TCP används som underliggande protokoll

Bra att känna till om vår FAST-implementation

 

  • Block används (Fast 1.1, Section 10 - Transfer Encoding)
  • BlockSize måste vara fixed size (4-byte overlong unsigned integer); kortare unsigned integers stöds ej.
  • Endast ett meddelande per block

 

Releaseperioder

 

Uppgraderingar av Elasticia sker normalt sett en till två gånger per år. Information om nya releaser skickas ut 3 månader i förväg.

OBS! NGM/Spotlight och BX Swiss kör inte alltid exakt samma version av de protokoll som används. De två olika systemen kan ha olika releaseperioder. Utöver detta så finns vissa skillnader i marknadsmodellen. För BX Swiss marknadsmodell, vänligen kontakta BX Swiss direkt.

 

Dokumentationsfiler