• Xpecunia Nordic AB

    Xpecunia Nordic är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utvinning av kryptovalutor genom förnyelsebar energi. Bolaget utnyttjar via egna produktionsanläggningar solenergi för utvinning av kryptovalutorna. Bolaget säljer sina krypoenheter dagligen. Verksamhet innehas på global nivå med huvudkontor i Stockholm.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag