ngm_listbyte ngm_listbyte

Creturner Group

Creturner Group består av en koncern med tre bolag. Dotterbolaget Creturner International har utvecklat en metod för att klimatkompensera verksamheter. Metoden innebär att restbiomassa omvandlas till grundämnet kol och deponeras för att minska CO2 i atmosfären. Den digitala delen inom Creturner Group är i ett beräkningsbolag för HPC - uthyrd datakapacitet. Fastighetsförvaltning sker i dotterbolaget Zinkhus. Bolaget har anläggningar i Sverige med egen energitillverkning och har huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag