Xavi Solutionnode AB

Xavi Solutionnode har utvecklat och patenterat skalbar pumpteknologi som för närvarande har huvudsakligt användningsområde i medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavi Solutionnode erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Bolagets huvudkontor ligger i Härnösand.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag