ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Transfer Group

Transfer Group är en säkerhetskoncern som erbjuder tjänster och produkter för morgondagens säkerhetsutmaningar. Bolagen inom koncernen kompletterar varandra och tillsammans driver de Transfer Groups målsättning att bli en ledande aktör inom säkerhet.Transfer Group är väl rustat för säkerhetsbranschen som står inför förändring och tillväxt. Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar och nya behov tillkommer. Transfer Group har medarbetare med många års branschkunskap och bred erfarenhet som driver produktutvecklingen och tjänsteutbudet. Genom att leverera högkvalitativa och innovativa säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster som gagnar kunder, investerare och samhället i stort är Transfer Group redo att växa och utvecklas!.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag