Trainimal AB

Trainimal utvecklar och driver abonnemangsbetalda lösningar för fysisk träning och kostrådgivning online.

Läs om fler av våra bolag.

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag.