ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Trainimal AB

Trainimal utvecklar och driver abonnemangsbetalda lösningar för fysisk träning och kostrådgivning online.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag