ngm_listbyte ngm_listbyte

Time People Group AB

Time People Group är en koncern med tio specialistbolag som bedriver konsultverksamhet i Stockholmsområdet. En riktigt framgångsrik mix som tillsammans med moderbolaget erbjuder en bred erfarenhet, nischad spetskompetens och stor leveranskapacitet. Dotterbolagen verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetens inom IT & Management. Utöver huvudverksamheten erbjuder Time People Group utbildningar och certifieringskurser. Följ oss gärna på Linkedin för mer information.
Se video

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag