ngm_listbyte ngm_listbyte

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding) erbjuder lösningar för fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. Bolaget utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft. SENS har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag