ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Star Vault AB

Star Vault AB (publ) är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö som grundades 2005. Bolaget utvecklar ett onlinespel, med namnet Mortal Online 2, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel som Kitten´d och Mortal Royal.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag