ngm_listbyte ngm_listbyte

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver är verksamma inom gruvindustrin. Bolaget arbetar med prospektering och vidare utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag