ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Safe Lane Gaming

Safe Lane Gaming (SLG) är ett tillväxtbolag med fokus på förvärv och utveckling spel för en global spelmarknad. Bolaget tillhandahåller spel för en bred kundgrupp varav BattleCamp är det första på samtliga tillgängliga mobil-plattformar för allmänheten och säljs globalt. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag