ngm_listbyte ngm_listbyte

Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella hyresfastigheter inom främst lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters tillväxt ska främst ske genom utveckling av befintliga fastigheter och genom förvärv av fastigheter med förädlingspotential.Förädlingsvärdet i fastigheterna skapas genom aktiv och långsiktig förvaltning till en riskjusterad belåning. Real Fastigheters huvudkontor ligger i Nacka i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag