ngm_listbyte ngm_listbyte

Railway Metrics and Dynamics

Railway Metrics and Dynamics Sweden är ett IT-bolag. Bolaget har utvecklat och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Systemplattformen bygger sensorteknik som riktas mot flera olika typer av marknader med fokus på tåg och järnvägsinfrastruktur. Bolaget är verksamma i Europa och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag