Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Preservia Hyresfastigheter driver och utvecklar hyresrättsfastigheter. Störst fokus återfinns storstadsområden med fokus på nybygge och där det finns en möjlighet till en stabil real värdeökning över en längre tidsperiod. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag.

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag.