Preservia Holding AB (publ)

Preservia Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget arbetar med förvaltning av fastigheter samt tillhörande arbete. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag där investering och utveckling av nyproducerade hyresrätter står för större delen av intäkterna. Störst verksamhet återfinns inom den skandinaviska marknaden, med fokus på storstäder och tillväxtorter.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag