Northern CapSek Ventures

CapSek är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Capsek har huvudkontor i Göteborg.

Läs om fler av våra bolag.

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag.