ngm_listbyte ngm_listbyte

Nodebis Applications

Nodebis Applications är ett IT-bolag. Bolaget, genom sina dotterbolag, är specialiserade inom utvecklandet av digitaliseringstjänster för beslutsstöd samt applikationer för bland annat tillgänglighet och optimering av resurser. De digitala lösningarna används av både små- och medelstora företagskunder samt offentliga aktörer. Störst verksamhet återfinns inom Sverige.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag