ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

LightAir AB

LightAir utvecklar och säljer luftrenare för olika typer av miljöer. Produkterna är baserade på patenterade teknologier som bolaget med tiden tagit fram genom egenutvecklad teknologi. Produkterna kan användas av privatpersoner och företagskunder, där vardera produkt är anpassad utefter storleken på rummet, samt andra specifika faktorer som exempelvis rummets omgivning och industriell miljö. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag