ngm_listbyte ngm_listbyte

Level Bio

Level Bio är verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av patenterad teknologi som möjliggör identifiering av virus och bakterier.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag