banner_se image012-1

Hubbster Group AB

Hubbster Group är ett svenskt SaaS-bolag inom change management med en egenutvecklad plattform för att implementera och förverkliga strategiska initiativ och förändringsprojekt från högste chef ända ut till den enskilda medarbetaren.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag