ngm_listbyte ngm_listbyte

Hoi Publishing

Hoi Publishing är ett bokförlag med en digitaliserad förlagsverksamhet. Bolaget samarbetar med författare. Kunderna består huvudsakligen av privata användare som köper böcker, e-böcker magasiner, reportage, intervjuer och olika skildringar i mobilanpassat format. Exempel på förlag är Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio och Hoi Agency. Bolaget innehar störst närvaro inom Norden.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag