ngm_listbyte ngm_listbyte

Garpco

Garpco är ett bolag med affärsidé att förvärva och långsiktigt utveckla små och medelstora industri- och handelsföretag. Genom företagsförvärv och organisk tillväxt skapas en lönsam företagsgrupp som säkerställer dotterbolagens behov av kompetenta medarbetare och tillväxtkapital, och strävar efter hållbarhet och synergier inom koncernen.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag