ngm_listbyte ngm_listbyte

Front Ventures AB

Front Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling. Investeringarna sker främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren för investeringarna är att det ska finnas potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde. De största innehaven i FrontOffice portfölj är QuickBit eu AB och Intergiro International Stockholm AB.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag