ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Archelon Natural Resources AB

Archelon Natural Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av metaller och mineraler. Råvarorna och prospektering inriktas huvudsakligen mot bas- och ädelmetaller samt sällsynta jordartsmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot industrisektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med huvudkontor i Göteborg.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag