ngm_listbyte ngm_listbyte

Arbona AB

Arbona är ett investmentbolag. Bolaget investerar främst i onoterade bolag men även vid intresse i noterade bolag. Arbona ämnar vara en långsiktig ägare som värdesätter god förvaltning, lönsamhet och framtida utvecklingspotential. Bolagets roll är att agera som stöd till managementfunktionen, möjliggöra kapital vid behov, samt vara med och påverka företagets strategi och framtida riktning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag