ngm_listbyte ngm_listbyte

ANTCO. Investment Group AB

ANTCO. är ett investeringsbolag med långsiktig partnerskapstrategi för att driva tillväxt. Vår välbalanserade portfölj inom sektorer med hög tillväxt erbjuder en diversifierad och attraktiv invetseringsmöjlighet för alla typer av investerare.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag