ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Africa Resources

Africa Resources är ett prospekteringsbolag. Idag är verksamheten inriktad mot exploatering av diamanter via så kallad alluvial utvinning som utförs på flodbotten. Bolaget förvaltar över egna muddringsverk, samt sker samarbeten med andra aktörer inom branschen, främst när det berör olika tjänster inom ingenjörsvetenskap. Verksamheten bedrivs inom Afrika.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag