ngm_listbyte ngm_listbyte

Abelco Investment Group

Abelco Investment Group investerar i tillväxtbolag, särskilt i samband med omstruktureringar. Bolaget investerar huvudsakligen i bolag verksamma inom industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag