ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Nordic Tech Fund AB

Nordic Tech Fund är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot onoterade svenska teknikbolag. Fonden investerar i bolag i en tidig fas där man bedömer att tekniken är redo för marknaden och kan börja skalas upp kraftfullt. Exempel på fokusområden är Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), datorspel samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag