banner_se image012-1
  • Nordic Tech Fund AB

    Nordic Tech Fund är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot onoterade svenska teknikbolag. Fonden investerar i bolag i en tidig fas där man bedömer att tekniken är redo för marknaden och kan börja skalas upp kraftfullt. Exempel på fokusområden är Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), datorspel samt bolag med Software as a Service (SaaS) som affärsmodell.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag