ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

High Yield Opportunity Fund AB

High Yield Opportunity Fund är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot företagsobligationer inom high yield-marknaden. Fonden är opportunistisk och strävar efter att ta tillvara på premium för illikviditet och små lånestorlekar. Fokus ligger på finansiellt sunda bolag vars obligationer är undervärderade i förhållande till dess risk. Målavkastningen är cirka 7% och fonden delar ut cirka 2-3% per år.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag