banner_se image012-1
  • High Yield Opportunity Fund AB

    High Yield Opportunity Fund är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot företagsobligationer inom high yield-marknaden. Fonden är opportunistisk och strävar efter att ta tillvara på premium för illikviditet och små lånestorlekar. Fokus ligger på finansiellt sunda bolag vars obligationer är undervärderade i förhållande till dess risk. Målavkastningen är cirka 7% och fonden delar ut cirka 2-3% per år.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag