ngm_listbyte ngm_listbyte
2012-10-19

Vezzel AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB: Vezzel AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) har beslutat att lista Vezzel AB (publ) (Vezzel) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 24 oktober 2012.

Vezzel bedriver försäljning och produktutveckling inom infrastruktur och därmed förenlig verksamhet. Affärsidén är att leverera bolagets unika skyddsrörsystem Multiduct med tillbehör till ledande elgrossister och partners inom marknaden för kabelskydd i Norden, Europa och internationellt.

"Vezzel är i en expansiv fas med målet om att som en koncern, verksam inom infrastruktur, leverera totallösningar inom kabelskydd genom nytänkande och miljöriktiga produkter. Fortfarande är koncernen i ett tidigt skede av sin expansion, men genom listningen på Nordic MTF kommer kännedomen om oss att öka och aktieägarna erbjudas möjlighet till daglig handel i vår aktie och konvertibel", säger VD Claes Eakson.

"Vi är en spännande och innovativ koncern som hyser stor tilltro till våra nya produkter som ska lanseras. Den positiva responsen och bemötandet från våra kunder, samt infrastrukturens utveckling borgar för att vi är på rätt väg. Efter en mycket smidig och professionell anslutningsprocess hos NGM ser vi nu fram emot nästa steg i koncernens utveckling", säger VD Claes Eakson.
Styrelseordförande är Kenth Eliasson. Verkställande direktör är Claes Eakson.

"Det är mycket glädjande att välkomna Vezzel till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF", säger Eva Riben, Head of Listing, NGM.
Nordic MTF är NGMs marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö. Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News. www.ngnews.se

Vezzel AB kan hittas under kortnamnet VEZZ MTF.

 

För ytterligare information kontakta:
Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00
Claes Eakson, VD Vezzel AB, Tel: 0472-195 70 www.vezzel.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.