ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-08-25

Coeli Private Equity 2014 AB, har första handelsdag den 27 augusti

Stort intresse för NGM:s nya AIF-lista. Listans första AIF-fond, Coeli Private Equity 2014 AB, har första handelsdag den 27 augusti.

 

Sedan AIFM-direktivet trädde i kraft i juli förra året har alltfler alternativa investeringsfonder (AIF:er) visat intresse för NGM:s specialanpassade lista, Nordic AIF. Listans första bolag är Coeli Private Equity 2014 AB och deras första handelsdag är den 27 augusti.

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22 juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse, men som inte är värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste i och med direktivet vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att möta det nya behovet lanserade NGM i juli 2014 en anpassad AIF-lista, kallad Nordic AIF. Den är nu en ordinarie lista på den reglerade marknaden NGM Equity och NGM ser ett ökat intresse från AIF-fonder som vill notera sig.

- Sedan vi lanserade den nya listan har flera AIF-fonder hört av sig. De vill fortsätta sin verksamhet som tidigare och med AIF-listan kan vi hjälpa dem med det. Att behöva notera sig kan upplevas som ett stort projekt, men vår effektiva process och det anpassade regelverket gör att vi smidigt kan genomföra noteringen på kort tid, säger Tommy Fransson, vice VD på NGM.

Den första noterade AIF-fonden på Nordic AIF är Coeli Private Equity 2014 AB. De är ett investeringsbolag som ger mindre investerare tillgång till den nordiska mindre och medelstora så kallade utköpsmarknaden, även kallad buy out.

- Vi är glada över att kunna erbjuda marknaden ytterligare ett investeringsbolag inom private equity som nu också uppfyller de tuffa krav som myndigheterna kräver. Vi tror att många investerare vill ha private equity som en naturlig del i sin allokering och då med fördel en portföljstruktur som ger en god riskspridning och diversifiering, säger Jan Sundqvist, VD för Coeli Private Equity 2014 AB.

Coeli Private Equity 2014 AB kommer att handlas med kortnamnet CPE14 PREF P2.

Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Coeli Private Equity 2014 AB:s pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGM:s nyhetstjänst NG News. Mer information på www.ngnews.se.

 

För mer information vänligen kontakta:

NGM

Tommy Fransson, vice VD, NGM
Tel: +46 8-566 390 49, tommy.fransson@ngm.se

 

Eva Riben, Head of Listing, NGM
Tel: +46 8-566 390 17, eva.riben@ngm.se

 

Coeli Private Equity 2014 AB

Jan Sundqvist, VD Coeli Private Equity 2014 AB
Tel: 08-506 233 00

 

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i främst Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en attraktiv arena för bolag som vill notera eller lista sig. NGM driver även NG News, en av Sveriges största distributör av finansiell information. Vår organisation präglas av snabbrörlighet och innovation och vi har förmånen att kunna erbjuda det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora nätverkets styrka. Genom att arbeta nära våra kunder och marknaden kan vi utvecklas när behoven och omgivningen förändras. Hos oss får våra kunder möjligheten att uppnå sin fulla potential.

Mer om NGM på www.ngm.se . Twitter: ngmexchange