ngm_listbyte ngm_listbyte
2021-02-04

Safe Lane Gaming har erhållit godkännande för notering på Nordic SME

Safe Lane Gaming AB har erhållit godkännande för notering på Nordic SME på Nordic Growth Market. Första handelsdag är beräknad till den 18 februari 2021.


Safe Lane Gaming är ett tillväxtbolag med fokus på förvärv och utveckling av spel för en global spelmarknad. Bolaget tillhandahåller spel för en bred kundgrupp varav BattleCamp är det första på samtliga tillgängliga mobilplattformar för allmänheten och säljs globalt.


“Jag ser med glädje fram emot samarbetet med Nordic Growth Market. Safe Lane Gaming har idag användare över hela världen, att byta till NGM är i tydlig linje med vår strategi. Vi ser därför stora möjligheter till att kunna växa enligt vår plan, tillsammans med Nordic Growth Market och våra aktieägare”, säger Jesper Nord, VD för Safe Lane Gaming AB.


Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget genomför en omnoteringsprocess efter förvärvet av Battlecamp AB och bolagets aktier kommer att vara placerade under Observation tills denna process är avslutad. Bolagets aktier handlas idag under Observation på Spotlight Stock Market av samma anledning. Vidare är noteringsbeslutet villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet rörande att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.


”Vi välkomnar Safe Lane Gaming och ser fram emot att få vara en del av deras fortsatta tillväxtresa. Safe Lane Gaming är ett spännande spelutvecklingsbolag och de blir ett starkt tillskott till vår växande spelsektor.”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Safe Lane Gaming på safelanegaming.com

Läs mer om Nordic Growth Market på www.ngm.se

För ytterligare information kontakta:
Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se
Jesper Nord, VD, Safe Lane Gaming AB, jesper@safelanegaming.com